പേജുകള്‍‌

2016, സെപ്റ്റംബർ 24, ശനിയാഴ്‌ച

ഉറക്കം

ഉറക്കമില്ലാത്തവനറിയില്ല ഉറക്കത്തിൻ  വില
ഉറക്കമുള്ളവനത് തീരേ അറിയില്ല
അതറിയുന്നവന്ന് അത് ഉറക്കമേയല്ല
'ഞാന്‍' 'എന്നില്‍' ലയിക്കുന്ന വേള,

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ