പേജുകള്‍‌

2015, ഏപ്രിൽ 23, വ്യാഴാഴ്‌ച

ചാറ്റ് ലിസ്റ്റ്


നിന്നുടെ പേരിന്നിടത്തുഭാഗത്തായി
കത്തി നില്‍ക്കുന്നിളമ്പച്ച വട്ടം
ചാറ്റു ലിസ്റ്റിന്റെ നെറുകയില്‍ കാണ്‍കേ
എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയില്ല കണ്മണീ
ഉമിത്തീയെരിഞ്ഞു പുകഞ്ഞു നില്‍ക്കും
പോലെ നീറിപ്പുകയുകയാണെന്റെ നെഞ്ചകം
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ