പേജുകള്‍‌

2014, നവംബർ 15, ശനിയാഴ്‌ച

3.5mm jack


നിന്റെ മുന്നില്‍ നിന്നും ചെവിയിൽ
ഇയര്‍ഫോണ്‍ തിരുകിയത് നീ-
യെന്നെ കൂടുതലൊച്ചത്തില്‍ മുട്ടി
വിളിക്കുവാനായിരുന്നു

2014, നവംബർ 14, വെള്ളിയാഴ്‌ച

വിട

ഇല്ല മറക്കുവാനാകില്ലൊരിക്കിലും
കണ്ണു തുറക്കുവാനാകുന്ന നാള്‍വരെ
കൂരിരുട്ടില്‍ നിന്നെന്നെക്കരം നീട്ടി
മാറോടണച്ചോരെന്‍ ഗുരുനാഥനെ

അങ്ങേക്കു ബാഷ്പാഞ്ജലികളോടെ സമര്പ്പിക്കുന്നു