പേജുകള്‍‌

2014, ഡിസംബർ 5, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പിക്കിള്‍


എക്കാലത്തേക്കും സൂക്ഷിക്കാന്‍ 

ഓര്‍മകളെ അച്ചാറിട്ടു വച്ചപ്പോ-
ളോര്‍ത്തില്ല അസിഡിറ്റിയും 
അള്‍സറും പിറകെ ഉണ്ടെന്ന്