പേജുകള്‍‌

2014, ഡിസംബർ 5, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പിക്കിള്‍


എക്കാലത്തേക്കും സൂക്ഷിക്കാന്‍ 

ഓര്‍മകളെ അച്ചാറിട്ടു വച്ചപ്പോ-
ളോര്‍ത്തില്ല അസിഡിറ്റിയും 
അള്‍സറും പിറകെ ഉണ്ടെന്ന്

2014, നവംബർ 15, ശനിയാഴ്‌ച

3.5mm jack


നിന്റെ മുന്നില്‍ നിന്നും ചെവിയിൽ
ഇയര്‍ഫോണ്‍ തിരുകിയത് നീ-
യെന്നെ കൂടുതലൊച്ചത്തില്‍ മുട്ടി
വിളിക്കുവാനായിരുന്നു

2014, നവംബർ 14, വെള്ളിയാഴ്‌ച

വിട

ഇല്ല മറക്കുവാനാകില്ലൊരിക്കിലും
കണ്ണു തുറക്കുവാനാകുന്ന നാള്‍വരെ
കൂരിരുട്ടില്‍ നിന്നെന്നെക്കരം നീട്ടി
മാറോടണച്ചോരെന്‍ ഗുരുനാഥനെ

അങ്ങേക്കു ബാഷ്പാഞ്ജലികളോടെ സമര്പ്പിക്കുന്നു

2014, ജൂൺ 28, ശനിയാഴ്‌ച

മലയാളി

മലിനമാനസം
ലളിതാകാരം
യാമിനിദാഹം
ലിമ്പടപുരുഷന്‍

മൈദ

മലയാളിയുടെ മ-യും
ഐക്യത്തിന്റെ ഐ-ഉം
ദരിദ്രന്റെ ദ-യും
ചേര്‍ന്നാല്‍ മൈദ

പ്രണയം

നെഞ്ചിന്റെ നഞ്ചു വെള്ളത്തില്‍ കലര്‍ന്നോരു
ചോരതന്നുപ്പാണു പ്രണയം