പേജുകള്‍‌

2016, മേയ് 2, തിങ്കളാഴ്‌ച

ബീഡി ചെല്യത്‌

പുകഞ്ഞു തീരുന്ന ജീവിതങ്ങളെ
പലരും ചുണ്ടോടു ചേര്‍ക്കുമെങ്കിലും
ഒരു കുറ്റി
അതെന്നും ബാക്കി വരാറുണ്ട്‌