പേജുകള്‍‌

2016, ഏപ്രിൽ 14, വ്യാഴാഴ്‌ച

സുഖ പ്രസവം

അസ്ഥികൾ നുറുക്കിക്കൊണ്ട്
അസ്ഥിത്വമർക്കാർച്ചന ചെയ്യവേ
അല്പാക്ഷികളരുളിച്ചെയ്തു
അവൾക്കു സുഖപ്രസവം.
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ