പേജുകള്‍‌

2015, മാർച്ച് 31, ചൊവ്വാഴ്ച

കാണാതെ പോയവ


കയ്യില്‍ കിലുങ്ങുന്ന കുപ്പിവളകളുമായി

കണ്ണില്‍ ചാരത്തെത്താനുമുള്ള ധൃതിയുമായി
കണ്ടത്തിലൂടെ നീ പാഞ്ഞടുക്കുമ്പോള്‍ കണ്ടില്ല
കണ്ടത്തിലൊരിക്കലും മുളക്കാവിധമാഴ്‌ന്നുപോയ
വിത്തും ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെട്ട ഞാറുമന്നീ ഞാന്‍